Hjem / Olje- og gass

Olje- og gass

Utvikling i norsk og internasjonal økonomi

Det går framover i verdens største økonomier, men i et svært forsiktig tempo. Mens USA nesten er tilbake til trendvekst i BNP som før finanskrisen, ser vi i figuren nedenfor at Euroområdet fortsatt har en lengre vei å gå. Det går imidlertid i riktig retning, noe som er positivt for Norge med tanke på eksport av både tradisjonelle varer og råvarer. 

Barometer: September 2014

Sysselsettingsutvikling i petroleumrelaterte virksomheter i rogaland

Vi skal her se på utviklingen i sysselsettingen i alle virksomheter i Rogaland – uavhengig av næring - som leverer varer/tjenester spesialtilpasset petroleums-virksomhetens behov. Vi tar ikke med leverandører av hotell, transport, revisjon, IT og andre typiske generiske tjenester.

Barometer: September 2014

Omfattende bedriftsundersøkelse og registeranalyse som grunnlag for barometeret

En omfattende bedriftsundersøkelse ble gjennomført i juni.

Barometer: September 2014

Noe lavere etterspørsel fra norsk sokkel

SSBs siste investeringstelling for norsk sokkel indikerer fall i investeringene i 2015. Flere eksperter har påpekt at maitallene ikke er fasiten for året. Den store jokeren er når arbeidet med Johan Sverdrup vil ta til. Figuren viser at reduksjonen rammer de forskjellige etterspørselskomponentene ulikt:

Barometer: September 2014

Bedriftsundersøkelsen viser noe usikkerhet i forventningene til viktige bransjer

Til tross for et rekordhøyt investeringsnivå på norsk sokkel uttrykker bedrifter innen energiklyngen positive, men litt avdempede forventninger til året som kommer. Det kan skyldes usikkerhet om hvor mange av de store utbyggingsoppgaver som vil havne i Norge. Bedrifter innen øvrig industri og forretningsmessig tjenesteyting er optimistiske.

Barometer: Januar 2014

Ulike arenaer, ulike kompetansetilbud

Internasjonal konkurranse merkes – også i kunnskapsintensive bransjer. Vår konkurransekraft er avhengig av at vi har kompetansen vi trenger, og at vi er i stand til å fornye den. Skal vi kunne opprettholde levestandard og lønnsnivå, er vi nødt til å være konkurransedyktige.

Barometer: Januar 2014