Hjem / Maritim klynge

Maritim klynge

Bedriftsundersøkelsen viser noe usikkerhet i forventningene til viktige bransjer

Til tross for et rekordhøyt investeringsnivå på norsk sokkel uttrykker bedrifter innen energiklyngen positive, men litt avdempede forventninger til året som kommer. Det kan skyldes usikkerhet om hvor mange av de store utbyggingsoppgaver som vil havne i Norge. Bedrifter innen øvrig industri og forretningsmessig tjenesteyting er optimistiske.

Barometer: Januar 2014

Riktig utdanning blir stadig viktigere, og nyansatte unge blir sin egen merkevare

Næringslivet vil stort sett ha tilgang på den høyt utdannede arbeidskraften det blir behov for, men vil fortsatt mangle folk med fagutdanning. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) vurderinger. Unge og nyutdannede setter større krav til arbeidsgivere og ledere.

Barometer: Januar 2014