Bransjer

Bransjer

Omfattende bedriftsundersøkelse og registeranalyse som grunnlag for barometeret

En omfattende bedriftsundersøkelse ble gjennomført i juni.

Barometer: September 2014