Hjem / Rekrutteringsutfordringer

Rekrutteringsutfordringer

Bedriftsundersøkelsen viser noe usikkerhet i forventningene til viktige bransjer

Til tross for et rekordhøyt investeringsnivå på norsk sokkel uttrykker bedrifter innen energiklyngen positive, men litt avdempede forventninger til året som kommer. Det kan skyldes usikkerhet om hvor mange av de store utbyggingsoppgaver som vil havne i Norge. Bedrifter innen øvrig industri og forretningsmessig tjenesteyting er optimistiske.

Barometer: Januar 2014

Fortsatt optimisme i de fleste bransjer

Forventningene til 2014 er positive, men bedriftene har lavere forventninger
til økningen i antall ansatte, lønnsomhet og investeringer. Det er rekrutterings-utfordringer i forhold til arbeidskraft med fagbrev, samt teknisk personell.

Barometer: Januar 2014

Ulike arenaer, ulike kompetansetilbud

Internasjonal konkurranse merkes – også i kunnskapsintensive bransjer. Vår konkurransekraft er avhengig av at vi har kompetansen vi trenger, og at vi er i stand til å fornye den. Skal vi kunne opprettholde levestandard og lønnsnivå, er vi nødt til å være konkurransedyktige.

Barometer: Januar 2014