Hjem / Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling

Bedriftsundersøkelsen viser noe usikkerhet i forventningene til viktige bransjer

Til tross for et rekordhøyt investeringsnivå på norsk sokkel uttrykker bedrifter innen energiklyngen positive, men litt avdempede forventninger til året som kommer. Det kan skyldes usikkerhet om hvor mange av de store utbyggingsoppgaver som vil havne i Norge. Bedrifter innen øvrig industri og forretningsmessig tjenesteyting er optimistiske.

Barometer: Januar 2014

Ungdom har store forventninger til morgendagens arbeidsgivere

Trivsel på jobben, utfordringer til å vokse med samt utvikling av egen kompetanse, er det unge er mest opptatt av i forhold til arbeidslivet. Konjunkturbarometeret setter fokus på unge arbeidstakere under 35 år. Her forteller de hvilke forventninger de har til morgendagens arbeidsgivere.

Barometer: Januar 2014

Riktig utdanning blir stadig viktigere, og nyansatte unge blir sin egen merkevare

Næringslivet vil stort sett ha tilgang på den høyt utdannede arbeidskraften det blir behov for, men vil fortsatt mangle folk med fagutdanning. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) vurderinger. Unge og nyutdannede setter større krav til arbeidsgivere og ledere.

Barometer: Januar 2014

Fortsatt optimisme i de fleste bransjer

Forventningene til 2014 er positive, men bedriftene har lavere forventninger
til økningen i antall ansatte, lønnsomhet og investeringer. Det er rekrutterings-utfordringer i forhold til arbeidskraft med fagbrev, samt teknisk personell.

Barometer: Januar 2014

Ulike arenaer, ulike kompetansetilbud

Internasjonal konkurranse merkes – også i kunnskapsintensive bransjer. Vår konkurransekraft er avhengig av at vi har kompetansen vi trenger, og at vi er i stand til å fornye den. Skal vi kunne opprettholde levestandard og lønnsnivå, er vi nødt til å være konkurransedyktige.

Barometer: Januar 2014