Hjem / Arbeidsstyrken

Arbeidsstyrken

Fortsatt bra arbeidsmarked i Rogaland

Det siste året har arbeidsledigheten i Rogaland økt med 12 %. Ledigheten er høyest på Haugalandet. Rogaland har fortsatt landets laveste arbeidsledighet.

Barometer: September 2014

Ungdom har store forventninger til morgendagens arbeidsgivere

Trivsel på jobben, utfordringer til å vokse med samt utvikling av egen kompetanse, er det unge er mest opptatt av i forhold til arbeidslivet. Konjunkturbarometeret setter fokus på unge arbeidstakere under 35 år. Her forteller de hvilke forventninger de har til morgendagens arbeidsgivere.

Barometer: Januar 2014

Riktig utdanning blir stadig viktigere, og nyansatte unge blir sin egen merkevare

Næringslivet vil stort sett ha tilgang på den høyt utdannede arbeidskraften det blir behov for, men vil fortsatt mangle folk med fagutdanning. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) vurderinger. Unge og nyutdannede setter større krav til arbeidsgivere og ledere.

Barometer: Januar 2014

Arbeidsmarkedet: Både bedriftene og NAV Rogaland venter moderat sysselsettingsvekst i 2014

Bedriftsundersøkelsen som nylig er gjennomført for Konjunkturbarometeret viser at næringslivet i Rogaland venter en økning i antall ansatte på 2 prosent i 2014. Dette er høyere enn NAV sin prognose, som ut fra en samlet vurdering venter en vekst på 1,4 prosent. I bedriftsundersøkelsen ventes det størst vekst i antall ansatte innen kultur, reiseliv og opplevelser, øvrig industri og forretningsmessig tjenesteyting.

Barometer: Januar 2014

Lav arbeidsledighet, men mange utfordringer

Rogaland har fortsatt landets laveste arbeidsledighet. En tredjedel av de helt ledige er imidlertid utenlandske statsborgere. Rekrutteringsutfordringene er fortsatt store og det er utfordrende for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne å få seg jobb.

Barometer: August 2013