Hjem / Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring

Bedriftsundersøkelsen viser noe usikkerhet i forventningene til viktige bransjer

Til tross for et rekordhøyt investeringsnivå på norsk sokkel uttrykker bedrifter innen energiklyngen positive, men litt avdempede forventninger til året som kommer. Det kan skyldes usikkerhet om hvor mange av de store utbyggingsoppgaver som vil havne i Norge. Bedrifter innen øvrig industri og forretningsmessig tjenesteyting er optimistiske.

Barometer: Januar 2014

Arbeidsmarkedet: Både bedriftene og NAV Rogaland venter moderat sysselsettingsvekst i 2014

Bedriftsundersøkelsen som nylig er gjennomført for Konjunkturbarometeret viser at næringslivet i Rogaland venter en økning i antall ansatte på 2 prosent i 2014. Dette er høyere enn NAV sin prognose, som ut fra en samlet vurdering venter en vekst på 1,4 prosent. I bedriftsundersøkelsen ventes det størst vekst i antall ansatte innen kultur, reiseliv og opplevelser, øvrig industri og forretningsmessig tjenesteyting.

Barometer: Januar 2014

Å være arbeidsinnvandrer i Norge

Rogaland opplever for tiden en historisk høy arbeidsinnvandring. 15 % av arbeidsstokken har en ikke-norsk bakgrunn. Det skjer en stille kulturendring rundt oss, og vi blir mer mangfoldige. Hvordan er det å være ny i Rogaland? Vi spurte fire utenlandske arbeidstakere.

Barometer: August 2013

Gode erfaringer med utenlandske ansatte

Erfaringene med utenlandske ansatte er gode. Blant kvalitetene som trekkes frem, er høy arbeidsinnsats. Å kunne norsk er viktig, spesielt når det gjelder offentlig virksomhet. Samspillet på arbeidsplassene ser ut til å være godt.

Barometer: August 2013

Lav arbeidsledighet, men mange utfordringer

Rogaland har fortsatt landets laveste arbeidsledighet. En tredjedel av de helt ledige er imidlertid utenlandske statsborgere. Rekrutteringsutfordringene er fortsatt store og det er utfordrende for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne å få seg jobb.

Barometer: August 2013