Hjem / Makroøkonomi

Makroøkonomi

Utvikling i norsk og internasjonal økonomi

Det går framover i verdens største økonomier, men i et svært forsiktig tempo. Mens USA nesten er tilbake til trendvekst i BNP som før finanskrisen, ser vi i figuren nedenfor at Euroområdet fortsatt har en lengre vei å gå. Det går imidlertid i riktig retning, noe som er positivt for Norge med tanke på eksport av både tradisjonelle varer og råvarer. 

Barometer: September 2014

Følg med på i norsk og internasjonal økonomi

Siden forrige konjunkturbarometer, august 2013 – hva skjer med oljeprisen, renten, kronekursen, bedriftenes forventninger, husholdningene i Norge, boligprisene, arbeidsledigheten, innvandring og andre forhold i internasjonal økonomi.  

Barometer: Januar 2014

Litt bedre, litt mindre usikkert

Sett under ett vurderes utsiktene for verdensøkonomien ved årsskiftet som noe lysere enn hva ekspertene trodde for et halvt år siden. For 2014 ventes en vekst på rundt 3,5 prosent, mot 2,9 prosent i 2013. Men det er fortsatt uro å spore blant de toneangivende observatørene om hva som kan ligge i kortene framover. Varsellampene er på ingen måte slått av.

Barometer: Januar 2014

Roligere farvann eller stille før nye stryk?

Verdensøkonomien synes å legge seg på en lavere vekstbane. Det kan i det lange løp tolkes som en sunn, men for mange svært smertefull konsolidering, etter år med gjeldsbasert forbruksvekst i OECD-landene og eksportbasert vekst i de fremvoksende økonomiene.

Barometer: August 2013

Følg med på

Siden forrige Konjunkturbarometer i januar 2013 - hva skjer?

Barometer: August 2013

Sterk optimisme i de fleste bransjer

Forventningene til det kommende året er positive og ser ikke ut til å ha avtatt de siste månedene. Olje- og gassbransjen er drivkraften for næringslivet i Rogaland. Rekrutteringsutfordringene er store innen de fleste bransjer.

Barometer: August 2013