Hjem / Internasjonalisering

Internasjonalisering

Ulike arenaer, ulike kompetansetilbud

Internasjonal konkurranse merkes – også i kunnskapsintensive bransjer. Vår konkurransekraft er avhengig av at vi har kompetansen vi trenger, og at vi er i stand til å fornye den. Skal vi kunne opprettholde levestandard og lønnsnivå, er vi nødt til å være konkurransedyktige.

Barometer: Januar 2014

Roligere farvann eller stille før nye stryk?

Verdensøkonomien synes å legge seg på en lavere vekstbane. Det kan i det lange løp tolkes som en sunn, men for mange svært smertefull konsolidering, etter år med gjeldsbasert forbruksvekst i OECD-landene og eksportbasert vekst i de fremvoksende økonomiene.

Barometer: August 2013

Mer verdifull kunnskap kan hentes utenfra

Møte mellom kulturer er møte mellom mennesker. Hver arbeidsplass har sin egenart og historie. Arbeidets karakter, ledelse og kollegene betyr mye.  Det er for enkelt å sette arbeidsplasser og mennesker i bås, mener Geir Skeie ved Universitetet i Stavanger.

Barometer: August 2013

Mot et stadig mer internasjonalt næringsliv

Globalisering fører til store endringer blant leverandørbedriftene og i organisering av internasjonale selskaper. En rekke utviklingstrekk slår inn, herunder outsourcing og insourcing. Utenlandske eiere kjøper opp norske selskaper, og skaper stadig større verdier i Norge og Rogaland.

Barometer: August 2013

Utenlandske entreprenørselskaper klare for vekst

Utenlandske entreprenører byr i økende grad på kontrakter i Norge, og skaper dermed økt konkurranse på store prosjekter i Norge og Rogaland.  Sveitsiske Marti Contractors skal bygge halve Solbakktunellen og har etablert en internasjonal prosjektorganisasjon her i landet.

Barometer: August 2013

Nye eiere, nye måter å jobbe på

Utenlandske direkte investeringer i Rogaland øker, og stadig flere arbeider i dag i utenlandskeide bedrifter. Kverneland Group og Rosenberg WorleyParsons er to bedrifter som i dag har utenlandske eiere. Det gir muligheter for økt konkurransekraft, men skaper samtidig nye utfordringer som skal mestres.

Barometer: August 2013

Gode erfaringer med utenlandske ansatte

Erfaringene med utenlandske ansatte er gode. Blant kvalitetene som trekkes frem, er høy arbeidsinnsats. Å kunne norsk er viktig, spesielt når det gjelder offentlig virksomhet. Samspillet på arbeidsplassene ser ut til å være godt.

Barometer: August 2013