Hjem / Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi

Utvikling i norsk og internasjonal økonomi

Det går framover i verdens største økonomier, men i et svært forsiktig tempo. Mens USA nesten er tilbake til trendvekst i BNP som før finanskrisen, ser vi i figuren nedenfor at Euroområdet fortsatt har en lengre vei å gå. Det går imidlertid i riktig retning, noe som er positivt for Norge med tanke på eksport av både tradisjonelle varer og råvarer. 

Barometer: September 2014

Følg med på i norsk og internasjonal økonomi

Siden forrige konjunkturbarometer, august 2013 – hva skjer med oljeprisen, renten, kronekursen, bedriftenes forventninger, husholdningene i Norge, boligprisene, arbeidsledigheten, innvandring og andre forhold i internasjonal økonomi.  

Barometer: Januar 2014

Litt bedre, litt mindre usikkert

Sett under ett vurderes utsiktene for verdensøkonomien ved årsskiftet som noe lysere enn hva ekspertene trodde for et halvt år siden. For 2014 ventes en vekst på rundt 3,5 prosent, mot 2,9 prosent i 2013. Men det er fortsatt uro å spore blant de toneangivende observatørene om hva som kan ligge i kortene framover. Varsellampene er på ingen måte slått av.

Barometer: Januar 2014