Hjem / Forventninger

Forventninger

Utvikling i norsk og internasjonal økonomi

Det går framover i verdens største økonomier, men i et svært forsiktig tempo. Mens USA nesten er tilbake til trendvekst i BNP som før finanskrisen, ser vi i figuren nedenfor at Euroområdet fortsatt har en lengre vei å gå. Det går imidlertid i riktig retning, noe som er positivt for Norge med tanke på eksport av både tradisjonelle varer og råvarer. 

Barometer: September 2014

Sysselsettingsutvikling i petroleumrelaterte virksomheter i rogaland

Vi skal her se på utviklingen i sysselsettingen i alle virksomheter i Rogaland – uavhengig av næring - som leverer varer/tjenester spesialtilpasset petroleums-virksomhetens behov. Vi tar ikke med leverandører av hotell, transport, revisjon, IT og andre typiske generiske tjenester.

Barometer: September 2014

Omfattende bedriftsundersøkelse og registeranalyse som grunnlag for barometeret

En omfattende bedriftsundersøkelse ble gjennomført i juni.

Barometer: September 2014

Fortsatt bra arbeidsmarked i Rogaland

Det siste året har arbeidsledigheten i Rogaland økt med 12 %. Ledigheten er høyest på Haugalandet. Rogaland har fortsatt landets laveste arbeidsledighet.

Barometer: September 2014

Noe lavere etterspørsel fra norsk sokkel

SSBs siste investeringstelling for norsk sokkel indikerer fall i investeringene i 2015. Flere eksperter har påpekt at maitallene ikke er fasiten for året. Den store jokeren er når arbeidet med Johan Sverdrup vil ta til. Figuren viser at reduksjonen rammer de forskjellige etterspørselskomponentene ulikt:

Barometer: September 2014

Bedriftsundersøkelsen viser noe usikkerhet i forventningene til viktige bransjer

Til tross for et rekordhøyt investeringsnivå på norsk sokkel uttrykker bedrifter innen energiklyngen positive, men litt avdempede forventninger til året som kommer. Det kan skyldes usikkerhet om hvor mange av de store utbyggingsoppgaver som vil havne i Norge. Bedrifter innen øvrig industri og forretningsmessig tjenesteyting er optimistiske.

Barometer: Januar 2014

Ungdom har store forventninger til morgendagens arbeidsgivere

Trivsel på jobben, utfordringer til å vokse med samt utvikling av egen kompetanse, er det unge er mest opptatt av i forhold til arbeidslivet. Konjunkturbarometeret setter fokus på unge arbeidstakere under 35 år. Her forteller de hvilke forventninger de har til morgendagens arbeidsgivere.

Barometer: Januar 2014

Riktig utdanning blir stadig viktigere, og nyansatte unge blir sin egen merkevare

Næringslivet vil stort sett ha tilgang på den høyt utdannede arbeidskraften det blir behov for, men vil fortsatt mangle folk med fagutdanning. Det viser Statistisk sentralbyrås (SSB) vurderinger. Unge og nyutdannede setter større krav til arbeidsgivere og ledere.

Barometer: Januar 2014

Fortsatt optimisme i de fleste bransjer

Forventningene til 2014 er positive, men bedriftene har lavere forventninger
til økningen i antall ansatte, lønnsomhet og investeringer. Det er rekrutterings-utfordringer i forhold til arbeidskraft med fagbrev, samt teknisk personell.

Barometer: Januar 2014

Ålgård foto og Gatejuristens forventninger

De små har også forventninger.

Barometer: Januar 2014