Hjem / Om oss


Om oss

Konjunkturbarometeret er en samordning av de ulike undersøkelsene som er blitt gjennomført i fylket. NAV, SpareBank 1 SR-Bank, Rogaland fylkeskommune, Innovasjon Norge Rogaland, Greater Stavanger, LO Rogaland og NHO Rogaland har gått sammen om å presentere Konjunkturbarometeret tre ganger i året for å gi en helhetlig presentasjon av næringslivet i Rogaland.

Konjunkturbarometeret for Rogaland utarbeides av iPAX AS.

Prosjektpartnere:

NAV

NAV ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om å finne gode løsninger for brukerne gjennom 456 NAV-kontor, i kommuner og bydeler. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker.

http://www.nav.no

Sparebank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank er Norges største regionbank, og nest største norskeide bank. Rogaland utgjør SpareBank 1 SR-Bank sitt kjerneområde, med satsingen på Agder-fylkene og Hordaland. 

http://www.sr-bank.no

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet og utvikling i distriktene. Formålet er å fremme konkurransedyktige norske bedrifter ved hjelp av innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge har hovedkontor i Oslo, kontor i alle fylker og er representert i flere enn tretti land.

http://www.innovasjonnorge.no

Greater Stavanger

Greater Stavanger jobber med strategisk næringsutvikling i Stavanger-regionen i samarbeid med 15 partnerkommuner og Rogaland fylkeskommune.

www.greaterstavanger.com

NHO

NHO Rogaland er NHO sitt lokale servicekontor i Rogaland. Vår hovedoppgave er å drive lokalt opinionsskapende arbeid, påvirke lokale, regionale og nasjonale myndigheter og gi råd til våre medlemmer. Vi er 6 ansatte og har vårt kontor i Stavanger.

http://www.nho.no

LO Rogaland

LO er Norges største sammenslutning av fagforbund, 22 i alt, som representerer tett opp mot 900.000 enkeltmedlemmer.

LO kjemper for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, men ser også nødvendigheten av å være en konstruktiv samfunnsaktør til beste for alle!

http://www.lo.no

Rogaland fylkeskommune

http://www.rogfk.no