Hjem / Databank

Tilgjengelig statistikk

I databanken finner du data som er samlet inn ifm utarbeidelsen av konjunkturbarometeret. Du finner også noe data fra barometerets partnere som vi mener er relevant. Du finner dessuten data fra SSB som er i samme kategori.

Enda mer statistikk finner du her

Om bedriftsundersøkelsen

Konjunkturbarometeret gjennomfører enbedriftsundersøkelse som blir besvart av mer enn 300 private og offentlige virksomheter i Rogaland. En del av spørsmålene i undersøkelsen har vært gjentatt en årrekke, slik at utviklingen i svarfordeling kan følges over tid. Andre spørsmål gjelder tidsaktuelle spørsmål.