Hjem / Barometeret / September 2014 / Omfattende bedriftsundersøkelse og registeranalyse som grunnlag for barometeret

Forrige Neste

Omfattende bedriftsundersøkelse og registeranalyse som grunnlag for barometeret

Av: IRIS (tekst), Felix Laate (bilde)

21.08.2014 10:30

En omfattende bedriftsundersøkelse ble gjennomført i juni.

Det ble i juni sendt ut en elektronisk survey som ble besvart av 694 virksomheter, inkludert de aller fleste større virksomhetene i fylket. Disse 694 virksomhetene representerer 34 % av samlet antall sysselsatte med arbeidssted i fylket (offshoreansatte unntas).

Av respondentene var 354 lokalisert på Nord-Jæren, 92 på Sør-Jæren, 123 på Haugalandet, 51 i Ryfylke, 27 i Dalane.  Næringene som ble best dekket av surveyen var Kraftforsyning og Utvinning av olje og gass. Næringen som ble svakest dekket var Varehandel og Tjenesteyting.

Figurene som illustrerer resultatene fra bedriftsundersøkelsen er i avsnittene «Overordnet analyse av utviklingen i økonomien i Rogaland» og «Næringsanalyser» vektet i forhold til respondentens andel av total sysselsetting i henholdsvis regionen og næringen den tilhører. Dermed får svaret fra hver enkelt betydning ut fra virksomhetens relative størrelse.

2-1

Figur 1: Sysselsatte i Rogaland i virksomheter som har svart på survey sammenlignet med totalt antall sysselsatte, fordelt på region. Kilde: IRIS

Registeranalyse av sysselsettingsutvikling våren 2014 i 1 467 petroleums-relaterte virksomheter

IRIS besitter en nasjonal populasjon over virksomheter – uavhengig av næring - som i all hovedsak leverer varer/tjenester spesialtilpasset petroleumsvirksomheten. Leverandører av generiske varer/tjenester som blant annet transport, IT, kraft og hotell tas ikke med.

For de 1 467 petroleums-relaterte virksomhetene i Rogaland som har vært aktive siden 2010 er det hentet ut tall for antall ansatte ved de 4 siste årsskiftene og per juni 2014. Disse tallene er også brukt til å beregne «petroleumsandel» i fylkets regioner og næringer.

2-2

Figur 2: Sysselsatte i Rogaland i virksomheter som har svart på survey sammenlignet med totalt antall sysselsatte, fordelt på hovednæring. Kilde: IRIS

2-3

Figur 3: Sysselsatte [Ansatte] i Rogaland i 1 467 virksomheter som i all hovedsak leverer varer/tjenester spesialtilpasset petroleumsvirksomheten, juni 2014. Kilde: IRIS


Forrige Neste