Hjem / Barometeret / September 2014 / Konjunkturbarometeret i stikkord

Forrige Neste

Konjunkturbarometeret i stikkord

Av: IRIS (tekst), Felix Laate (bilde)

21.08.2014 10:26

Barometeret kort fortalt:

  • Utflating/nedgang i etterspørsel fra norsk sokkel gjør at vi står overfor et skift hvor økonomien i Rogaland flater ut på et høyt aktivitetsnivå; 96 % av virksomhetene melder om uendret eller bedre tilgang på arbeidskraft siste halvår.
  • Til tross for mye snakk om krise i oljenæringen, har sysselsettingen i petroleumsrelaterte virksomheter i Rogaland økt med 309 personer våren 2014. sysselsettingen økte med 383 personer på Nord- og Sør-Jæren, men sank med til sammen 74 personer i øvrige deler av fylket.
  • Det har vært fall i sysselsetting relatert til bygging og modifikasjon av plattformer/landanlegg, men vekst innen subsea og boring, hvorav en del er eksportrelatert.
  • Det forventes at sysselsettingen i Rogaland øker med mindre enn 1 % ett år fram, noe som utgjør i underkant av 2 500 sysselsatte.
  • Halvparten av alle virksomhetene i Rogaland mener utenlandsk konkurranse bidrar til redusert aktivitet.
  • Petroleumsleverandørnæringen i Rogaland har lav eksportandel, men likevel nesten 6 000 ansatte rettet mot eksport. det bør jobbes målrettet for å øke eksporten.

Forrige Neste

Konjunkturbarometeret for Rogaland juni 2014 bygger på:

  • Elektronisk survey med svar fra 694 virksomheter som til sammen representerer 34 % av all landbasert sysselsetting i fylket.
  • Registeranalyse av sysselsettingsutvikling fra des. 2013 til mai/juni 2014 for alle 1 467 petroleumsrelaterte virksomheter i Rogaland.

Tema:

Les også: